Husk søknadsfrist 1. februar og 1. mars

Informasjon om hvordan søke skoleplass og læreplass

Videregående opplæring

Frist 1. februar

Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar.

Ordinær søknadsfrist 1. mars

Slik søker du skoleplass

Søknader og skjema for videregående opplæring i Finnmark

Universitet og høgskoler

Se viktige tidsfrister 

Samordna opptak