Satser på fremtidens grundere - ICE Creative Youth

 14.-15. juni gikk innovasjonscampen «ICE Creative Youth» av stabelen på Kirkenes videregående skole. Til sammen deltok ca 100 elever fra 1.- og 2. trinnet i konkurransen om å lage den mest innovative løsningen for å fremme fordelene av å bo og arbeide i Øst-Finnmark.  

Pressemelding, Barentssekretariatet
Kirkenes, 17. juni 2022

Fra ide til handling

I løpet av et to intensive dager fikk elevene opplæring i innovasjon og entreprenørskap. De fikk også økt kunnskap og forståelse om samfunnsutfordringer i nordområdene, og da spesielt demografi og fraflytting. Elevene måtte først identifisere et problem og deretter bruke kreativitet til å komme opp med nye ideer som skaper utvikling i regionen. I innovasjonsprosessen ble deltakerne veiledet gjennom engasjerende kreative øvelser av Ungt Entreprenørskap. Her handlet det om å fremme delaktighet og lære å omsette ideer til handling. Da klokken slo 09.40, fikk elevene utlevert en reell, samfunnsaktuell problemstilling som måtte løses på tre timer.

Oppdraget var som følger: «Lag et forslag til en informasjonskampanje (produkt eller tjeneste) for å vise fordelene med å bosette seg i Øst-Finnmark». 

Elever som skal prøve å komme seg løs fra et tau. - Klikk for stort bildeEn løs opp oppgave. Elevene skal prøve å komme løs uten å ryke tauet. Kirkenes videregående skole

 

 

Et viktig mål med arrangementet var å skape en kobling mellom næringsliv og skoleverket. Fra næringslivet deltok Varanger Kraft, som var sponsor og oppdragsgiver for innovasjonscampen.

På slutten av dagen måtte hver gruppe presentere, eller «pitche», sin løsning foran en fagjury bestående av representanter fra Varanger Kraft, Barentssekretariatet, Sør-Varanger Utvikling og Kirkenes videregående skole.

En digital løsning for å markedsføre Øst-Finnmark

Vinnerlaget presenterte ideen om å utvikle et digitalt produkt for å vise tilbudene og mulighetene i Sør-Varanger, men også andre deler av østfylket i form av et dataspill. Spillet «Med T-skje» skal markedsføre regionen, gjøre den mer tilgjengelig og dermed skape interesse for å bosette seg her. «Usikker som mæ? Med T-skje hjelper dæ!» er slagordet for spillet. Løsningen vil gjøre det mulig for folk, inkludert potensielle tilflyttere, å lettere bli kjent med kommunen uten å bruke tid og ressurser på å reise hit.

 

Tre vinnere står på scenen og viser fram diplomet de vant - Klikk for stort bildeVinnerne av ICE YouTube 2022 Kirkenes videregående skole

Ifølge vinnerlaget har det vært artig å være med på innovasjonscamp.

 

- Vi har lært mye nytt i løpet av dagen – ikke bare om hva vi mangler her i fylket, men også hva vi faktisk har, forteller Julie Kildemo (2ST) fra vinnerlaget «Med T-skje».

Vinnerlaget får nå muligheten til å presentere sin idé foran et internasjonalt publikum på ICE Innovation Festival i Kirkenes i november.

Viktig å synliggjøre fordelene ved å bo i Øst-Finnmark

Direktør for samfunn og kommunikasjon i Varanger Kraft, Stein Mathisen, mener det er viktig å profilere vårt område som bo- og arbeidssted. Å bo i Øst-Finnmark byr på mange fordeler som ofte er underkommunisert. Det er et sterkt ønske om å inkludere ungdom til å være med å utvikle en bærekraftig og attraktiv region. Dette er viktig både for lokalsamfunnet og Varanger Kraft.

Bærekraft var en sentral del av oppdraget. Elevene måtte derfor ha fokus på minst ett av FNs bærekraftsmål.

Del av en større strategi

«ICE Creative Youth» ble arrangert av Barentssekretariatet i samarbeid med Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes videregående skole, Varanger Kraft og Ungt Entreprenørskap.

 

Arrangørene står på scenen - Klikk for stort bildeAktivitet og tenkearbeid Kirkenes videregående skole

- Målet med arrangementet er å øke bevisstheten, interessen og kompetansen rundt entreprenørskapsfeltet blant unge mennesker som bor i nordområdene, forteller prosjektleder Liza Vassilieva fra Barentssekretariatet.

 

- Vi ønsker å gi elevene en mulighet til å anvende teori fra undervisningen for å løse reelle, dagsaktuelle problemstillinger gjennom innovasjon. Samtidig vil vi styrke koblingen mellom utdanning og næringsliv.

«ICE Creative Youth» er en del av en større strategi for å skape en innovasjonskultur i Barentsregionen med Kirkenes som kraftsentrum, og det tredje arrangementet i prosjektet ICE – Innovation, Community, Entrepreneurship. Formålet med ICE-prosjektet er å skape en kultur og miljø for innovasjon gjennom samarbeid på tvers av grensene i nord for å skape bærekraftig økonomisk vekst, økt kompetanse, nettverksbygging og nye arbeidsplasser.

- Til høsten arrangerer vi prosjektets hovedarrangement «ICE Innovation Festival» - en stor startup- og innovasjonsfestival i Kirkenes, forteller prosjektlederen.

- Med dette ønsker vi å samle entreprenører, bedrifter og investorer for å diskutere viktige temaer knyttet til vekst i nordområdene. Mer informasjon om festivalen finnes på nettsiden ICE Innovation Festival

Se program (PDF, 136 kB)