Velkommen til Kirkenes videregående skole. En IB - world school

Finnmark er i sterk vekst og trenger dyktige folk som vil være med på å utvikle regionene videre. Som ung i Finnmark i dag har du mange muligheter foran deg. Vårt mål er å bidra til din utvikling; både faglig og menneskelig.

 

Kirkenes videregående skole har respekt, trygghet, lojalitet og samarbeid som kjerneverdier. Vi tror at samarbeid er viktig for at alle skal lære så mye som mulig. Læring skjer i fellesskap.

Internasjonalt samarbeid

Kirkenes videregående skole har et internasjonalt fokus og et utstrakt samarbeid med skoler i Russland, Finland og Grønland. Vi er en IB-World skole, og fra 2014 har vi tilbydd Diplomprogrammet til IB, som eneste skole i Finnmark. Vi ønsker at elevene våre skal kunne samarbeide på tvers av kulturelle og språklige barrierer. Skolen vil gi deg mange utfordringer og stille strenge krav, men det er slik du kan utvikle deg til å bli en dyktig håndverker eller akademiker som kan bidra til å bygge framtidas Finnmark. Skolen har nulltoleranse i forhold til mobbing.

Kirkenes

Kirkenes er et godt sted å bo. Samfunnet er internasjonalt som følge av beliggenheten midt mellom øst og vest. Flere større festivaler, kino og teater sikrer et rikt og levende kultur liv.  Naturopplevelsene står i kø for den friluftsinteresserte. Utstrakte vidder kan by på skiturer, hundekjøring eller skuterkjøring. Et variert arbeidsliv med større bedrifter, gjør det enkelt å få læreplass i Kirkenes. Det er enkelt å få seg jobb her, arbeidsledigheten er blant landets laveste.

Skolemiljøet

Kirkenes videregående skole fokuserer på trivsel. Vi har en god kantine, bibliotek og hybelhus til borteboere og et solid helsetilbud. Skolebygget er moderne, og vi har et eget øvingslokale for band og andre musikere. Yrkesfagelevene samarbeider på tvers av linjene, noe som gir elevene nyttig og relevant praksis. Vi utdanner trolig noen av landets beste maskinførere.

En dynamisk skole

Kirkenes videregående skole legger vekt på å være en dynamisk og tilpasningsdyktig skole. Elevene ved de ulike linjene har mulighet til å velge programfag de i utgangspunktet ikke skulle hatt, som for eksempel toppidrett, trykk og foto og UB (entreprenørskap)

International Baccaureate Diploma Programme (IB DP)

Ønsker du en annerledes skolehverdag? Blir du engasjert av globale problemer? Er du interessert i lokalsamfunnet? Dersom svaret er ja, kan trolig IB DP være noe for deg. Kirkenes videregående skole ble fra 2014 godkjent som IB World School. Utdanningsløpet gir deg som elev et verdensomspennende skoleløp. IB DP krever fullført Vg1 studiespesialisende, og erstatter Vg2 og Vg3 studiespesialiserende.

Til toppen