Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

4 Elevtjenester

4.1 Ekspedisjonen

Skolens ekspedisjon ligger i andre etasje i adminstrasjonsfløya og har åpent hver dag fra kl. 08:00 til 15:00. Ekspedisjonen kan hjelpe deg med skolebevis, stipend og lån, vitnemål og kompetansebevis etc.

4.2 Rådgivertjenesten

Rådgiverne kan hjelpe deg med veiledning innen skole og yrkesvalg, sosialpedagogiske spørsmål som trivsel i og utenfor skolen, rusproblematikk, faglige utfordringer, lån og stipend etc. Rådgiverne kan også være behjelpelig med å hente hjelp utenfra, fra f.eks. PPT, BUP, linjevalg, lærlingeplass, sosialkontoret/barnevern. Rådgiverne har taushetsplikt.

Våre rådgivere er:

Karriere og studieveileder

Jørn Brose Krogseng

Kontorplass i biblioteket

Tlf: 78 96 34 36

jorn.brose.krogseng@tffk.no

Sosialpedagogisk rådgiver

Karin Johansen

Kontor G257 i rådgivergangen

Tlf 47 71 09 88/ 78 96 33 22

karin.johansen@tffk.no

 

Har du spørsmål om lån og stipend kan du ta kontakt med ekspedisjonen på skolen.

4.3 Fagopplæringskoordinator

Skolen har fagopplæringskoordinator som skal bistå elever med å fullføre og bestå fagopplæringen. Fagopplæringskoordinatoren er skolens bindeledd mot opplæringsbedriftene, og bistår i arbeidet med å formidle læreplasser til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. I tillegg jobber fagopplæringskoordinatoren med å gi et opplæringstilbud for de kandidatene som har strykfag, slik at de kan fullføre og bestå utdanningen sin.

Fagopplæringskoordinator er Stig Nytun 

Kontor G 259 i rådgivergangen
Telefon 78 96 33 23
E-post: stig.nytun@tffk.no

4.4 PP- tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring har kontorsted på skolen. Du finner kontoret til PPT-kontoret i rådgivergangen (G256) bortenfor ekspedisjonen i andre etasje.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan hjelpe og rådgi deg som elev eller dine foresatte i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene er knyttet til mistrivsel på skolen og privat, vansker i skole- og hjemmemiljøet, problem i familien, spiseproblemer, rusproblematikk, funksjonshemning, fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker), konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.).

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. PPT driver ikke med opplæring av elever, men prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere.

PPT samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

Skolens PP-rådgiver  

Elin Henriksen

Mobil: 41 59 12 46

Telefon kontor: 78 96 33 24 

Epost: elin.henriksen@tffk.no

4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)

Frem til og med det året du fyller 21 år har du rett til hjelp fra Oppfølgingstjenesten (OT) dersom du:

 • ikke søker videregående skole eller læreplass
 • ikke tar imot skole- eller læreplass
 • ikke er i varig arbeid
 • slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret

Oppfølgingstjenesten vil også ta kontakt med deg hvis du er uten skole- eller læreplass. Oppfølgingstjenesten vil kunne hjelpe deg slik at du får:

 • råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg
 • tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid
 • tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift

OT samarbeider med mange ulike instanser, som NAV, bedrifter og kommune, for å finne gode løsninger for elever/lærlinger som slutter/ikke er i skole. OT kan f.eks. være behjelpelig med å finne praksisplass og ordne med delkurs på videregående skole.

Du finner oppfølgingstjenesten i rådgivergangen, rom G 259. OT rådgiver er:
Stig Nytun 78 96 45 34 / 90 65 04 05 Stig.Nytun@tffk.no

4.6 Skolehelsetjenesten

Du finner helsesykepleieren på rom G 258 i rådgiveravdelinga mandag/tirsdag/torsdag. Hos helsesykepleier kan du få råd og veiledning om kost, stress, kjærlighet, seksualitet, prevensjon, abort, rusmidler, røyking, snusing, hverdagsproblemer, familie, vennskap, mobbing, savn, ensomhet, trivsel, sorg, tristhet, søvn, fysisk helse, psykisk helse og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) for å nevne noe. Helsesykepleier kan skrive resept på prevensjon til jenter. Testing for graviditet og/eller SOI er gratis.

Skolelege er tilstede en gang i uka og time kan bestilles hos helsesykepleier eller sosialpedagogisk rådgiver.

Skolens helsesykepleier er:

Bente Hivand 

Tlf: 98 22 60 99

Snapchat:helsesoester 

Epost: bch@svk.no

4.7 Bibliotek

Bokreoler og et rundt bord med stoler rundt på biblioteket. - Klikk for stort bildeBiblioteket har godt utvalg av bøker og er et godt tilbud til elevene. Kirkenes videregående skole

Biblioteket ligger i hjertet av skolen, ved siden av kantina. Biblioteket er en viktig læringsarena, og det arrangeres større og mindre aktiviteter i biblioteket i løpet av skoleåret. Biblioteket har åpent mandag til torsdag kl. 08.00 - 17.00, og fredag kl. 08.00 - 15.00. Biblioteket er bemannet fra kl. 08.00 - 15.30 mandag til torsdag, og kl. 08.00 - 15.00 på fredag.
På biblioteket finner du trykte og digitale læremidler, aviser, tidsskrifter, fag- og skjønnlitteratur, film, lydbøker og oppslagsverk. Biblioteket tilbyr også fjernlån fra andre bibliotek. Biblioteket er behjelpelig med opplæring i informasjonssøk i trykte og digitale ressurser, kildekritikk og kildehenvisning. Innlevering skjer i innleveringsluken inne på biblioteket. 

Du er økonomisk ansvarlig for det du låner og tap må erstattes.

På biblioteket jobber:
Elin Holm-Varsi , tlf: 78 96 35 69, epost: elin.holmvarsi@tffk.no.

4.8 IT-avdelingen

IT-avdelingen holder til i første etasje, og har ansvar for alt av utdeling, innlevering og feilretting i forhold til datamaskiner, nettilgang og programvare. IT-avdelingen har følgende ansatte:

IKT- ansvarlig drift

Bjørn Cato Voll, tlf: 78 96 34 37/97 97 72 90, epost:  bjorn.cato.voll@tffk.no

IKT-ansvarlig ped

Elisabeth Rosnes Bade, tlf: 78 96 34 38, epost:  Elisabeth.Bade@tffk.no

page12image2538341568 page12image2538341872

 

4.9 Kantina

Skolen har en flott kantine med både brødmat, varmmat og salat. Alle brukere er ansvarlig for å holde kantina ryddig og trivelig.

Elever og lærere i kø i kantina - Klikk for stort bildeSkolens kantine er populær blant både elever og ansatte. Kirkenes videregående skole

Åpningstider i kantina

Åpningstider i kantina
Dag Fra kl Til kl
Mandag 08:30 14:15
Tirsdag 08:30 15:00
Onsdag 08:30 15:00
Torsdag 08:30 15:00
Fredag 08:30 13:00

Hva serveres når i kantina?

Hva serveres når i kantina?
Fra kl Hva
08:30 Baguetter og brødmat

Meny: Brød/pålegg, baguetter, dagens middagsrett, kioskvarer, drikkevarer, kaker, frukt, youghurt og småretter.

Kantina serverer også laktosefri og glutenfri mat på bestilling. For mer informasjon, ta kontakt med kantina. Velbekomme!

Kantineleder

Pål Berntsen, tlf: 78 96 34 42, epost: paal.berntsen@tffk.no