Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

2 Kontaktinformasjon

Her finner du oss

Her finner du oss
Postadresse Besøksadresse Epost Hjemmeside Telefon
Boks 44 Besøksadresse: Hessengveien 10 kirkenes.vgs@tffk.no https://kirkenes.vgs.no// 78 96 33 00
9916 Hesseng 9912 Hesseng

I elevhåndboka finner du nyttige opplysninger som du har bruk for i skolehverdagen. I tillegg bruker skolen Teams som digital læringsplattform. Her finner du informasjon tilknyttet de ulike fagene, som oppgaver, lekser, beskjeder etc. På Visma InSchool kan du blant annet se din timeplan, og holde deg oppdatert på fraværet.

Før skolestart får du en sms med lenke der du kan aktivere brukernavn og passord selv.

Skolens ledelse
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Rektor Ingvild Wartiainen 78963492 ingvild.wartiainen@ffk.no
Assisterende rektor Anne Kate Ellingsen 78963319 anne.kate.ellingsen@ffk.no
Avd. leder anleggsmaskinavd. Bjørn Røsseth  78963503 bjorn.rosseth@ffk.no
Avd.leder studiespesialisering Anne Kate Ellingsen  78963319 anne.kate.ellingsen@ffk.no
Avd.leder studiespesialisering Jan-Sverre B. Jansen 78963384 jan-sverre.jensen@ffk.no
Avd.leder yrkesfag Kari Pettersen 78963314 kari.pettersen@ffk.no
Avd.leder yrkesfag Bjørn Tore Andersen 78963331 bjorn.tore.andersen@ffk.no
Avd.leder driftssektor    Trond Remmen 78963310 trond.remmen@ffk.no
Avd. leder spesialpedagogikk Veronica Johnsen 78963341 veronica.johnsen@ffk.no
Flere nøkkelpersoner
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Bibliotekar Elin Holm-Varsi  78963569 elin.holm-varsi@tffk.no
Driftsleder  Trond Ketil Hansen  78963307 trond.ketil.hansen@tffk.no
Inspektør, skoleadm. system Kristoffer Albert Karikoski 78963552 kristoffer.karikoski@tffk.no
Kantineleder Pål Berntsen 78963580  pal.berntsen@tffk.no
Kontorleder Tone Labahå 78963393 tone.labaha@tffk.no
Leder hybelhus Vibeke Borissen 91607004 vibeke.borissen@tffk.no
Renholdsleder Rigmor Lilleng Bekkeli  78963450 rigmor.lilleeng.bekkeli@tffk.no
Systemansvarlig IKT-drift Bjørn Cato Voll 78963437 bjorn.cato.voll@tffk.no
Systemansvarlig IKT-ped. Elisabeth Bade 78963438 elisabeth.bade@tffk.no

Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Fagopplæringskoordinator Stig Nytun 78963323 stig.nytun@tffk.no
Helsesykepleier Bente Hivand 78963585 bch@svk.no
Karriereveileder Jørn Krogseng 78963436 jorn.brose.krogseng@tffk.no
Oppfølgingstjeneste Stig Nytun 78963323 stig.nytun@tffk.no
Sosialpedagogisk rådgiver Karin Johansen 47710988 karin.johansen@tffk.no
PP-rådgiver Elin Henriksen  78963324 elin.henriksen@tffk.no

Teamledere

Teamledere
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering/PÅA
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Ellen Kristoffersen  78963349 ellen.kristoffersen@ffk.no
Restaurant og matfag Bengt Willy Stokvold 78963360 bengt.willy.stokvold@ffk.no
Elektrofag Gjermund Hansen 78963343 gjermund.hansen@ffk.no
Kjøretøy Kjell Malin 78963328 kjell.malin@ffk.no
Byggfag Klaus Gunnar Amdal 78963525 klaus.gunnar.amdal@ffk.no
Helse og oppvekstfag  Mona Olsen mona.elisabeth.olsen@ffk.no
Bjørnevatn avd., Anleggsteknikk Trond Dikkanen 78963506 trond.dikkanen@ffk.no
Bjørnevatn avd., Anleggsmaskinmekaniker Trond Sneve 78963514 trond.sneve@ffk.no
Teknikk og industriell produksjon Øyvind Bjørklund 78963426 oyvind.bjorklund@ffk.no