Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

5 Skolestart

Etter at inntaket er gjort sender skolen ut velkomstbrev med aktuell informasjon til elevene.

Elever som ikke møter opp første skoledag, og ikke har tatt kontakt med skolen for å avtale senere oppmøte, mister skoleplassen sin.

Elevboligene åpner for innflytting lørdag før skolestart. Dersom du har behov for å flytte inn tidligere, må du avtale det med skolen.

Oppmøtetider for elever 1. skoledag 2023:

Oppmøtetider for elever 1. skoledag 2023:
Klasse Oppmøtetid Oppmøtested
Vg1 Teknologi- og industrifag, Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 Elektro og datateknologi, Vg1 Restaurant og matfag og Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 09:00 Auditoriet, Hesseng
Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Helse og oppvekstfag og Vg1 Forberedende kurs minoritetsspråklige 10:00 Auditoriet, Hesseng
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri, Vg2 Kjøretøy, Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag. 11:00 Auditoriet, Hesseng
Vg2 Industriteknologi, Vg2 Tømrer, Vg2 Elenergi og ekom, Vg2 Frisør, Vg2 Rørlegger og Vg2 Kokk- og servitørfag 11:30 Auditoriet, Hesseng
Vg2 Studiespesialisering 12:00 Fysikkrommet, G312
Vg3 Studiespesialisering og Vg3 Allmennfaglig påbygning 12:00 Auditoriet, Hesseng
Vg2 Anleggsteknikk, Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg3 Anleggsmaskinmekaniker 11:00 Anleggsavdelingen i Bjørnevatn

Første skoledag for skoleåret 2023-2024 er for elever, mandag 21. august 2023.

Visma in School (VIS), er videregående skoler i Norge sitt skoleadministrative system, det ble tatt i bruk i Troms og Finnmark høsten 2021. Visma in School gjør det enklere for elever og foresatte å få oversikt over timeplan, fravær, og karakterer med mer. Introduksjonsvideo til VIS for elever og foresatte kan sees ved å trykke på lenkene under.

Introduksjonsvideo for elever

Introduksjonsvideo for foresatte

Elevene logger seg på med Feide pålogging.

Foresatte logger seg på med med ID-porten. Når eleven blir 18 år, bestemmer eleven hva foreldrene kan se i VIS.

Lenke til VIS
Elever kan laste ned Visma in School (VIS) som en app på telefonen, via App Store eller Google Play.

 1. Last ned appen Visma inSchool fra App Store eller Google Play

 2. Åpne appen og velg Kirkenes videregående skole.

 3. Logg inn i mobilappen med din FEIDE brukernavn og passord

 4. Første gang du logger på får du beskjed om å velge tilhørighet, velg da Troms og Finnmark fylkeskommune.