Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

6 Utlån av læremidler

I henhold til opplæringslovens § 3-1 har fylkeskommunen ansvar for å holde elever med nødvendige trykte og digitale læremidler samt digitalt utstyr. Utlån av bøker organiseres av biblioteket.

Skolebøker skal hentes på biblioteket, dette organiseres klassevis ved skolestart. Regler for utlån av læremidler finner du på skolens hjemmeside. Merk at dersom du ødelegger/mister bøker, eller ikke leverer dem inn innen avtalt frist ved skoleslutt, må du betale erstatning som er bokas innkjøpspris. Boklister finner du på skolens hjemmeside. Skolen benytter digitale skolebevis, som du finner i din Visma in School app. Det digitale skolebeviset fungerer også som lånekort på biblioteket.

På noen programområder må du betale depositum for lån av dyrt utstyr. Kontaktlærer vil informere om dette.

6.1 Elev- PC

Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin.

Bestillinger for skoleåret 2023/2024 kan gjøres i perioden 1.august 2023 til 31. oktober 2023. 

Bestill elev-PC

For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som elev og ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommune, må du ha en TFFK-brukerkonto.
Kontoen beskyttes med passord og tofaktorautentisering, og du vil motta en SMS med nødvendig informasjon om hvordan du gjør dette.

Slik aktiverer du brukerkontoen din med passord

Finn frem informasjon du mottok på SMS for å aktivere kontoen med passord.

 1. Gå til https://passord.tffk.no/
 2. Klikk på Aktiver brukerkonto.
 3. Skriv inn brukernavnet og aktiveringskoden du mottok på SMS, velg Gå videre.
 4. Lag Nytt passord og velg Aktiver bruker

Kom i gang med din elev-PC/Mac

IKT-reglementet